Privacy Policy

Polityka prywatności przedstawiona poniżej określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników serwisu pod adresem Niedenthal.pl

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku jest Huncwot sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Rudawska 2/2.

I. Sposób zbierania danych osobowych.

Dane osobowe zbierane w serwisie Niedenthal.pl są przekazywane bezpośrednio przez użytkownika poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online, w trakcie kontaktu email lub telefonicznego a także są pobierane automatycznie przez system informatyczny wykorzystywany przez operatora serwisu w czasie wizyty użytkownika w serwisie internetowym. Podanie danych osobowych przez użytkowników serwisu jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do wykorzystania pełnych funkcjonalności serwisu.

II. Zakres zbieranych danych osobowych.

Użytkownik, który rejestruje się w serwisie zobowiązany jest podać: imię i nazwisko oraz adres e-mail. Dane te pobierane są także podczas rejestracji z użyciem portalu Facebook. Dodatkowo użytkownik może podać także swoje dane adresowe oraz numer telefonu.

Podczas wizyty w serwisie Niedenthal.pl system operatora automatycznie pobiera dane do statystyk Google Analytics: adres IP użytkownika, informacje o rodzaju przeglądarki, źródle odwiedzin, geolokalizacji a w przypadku użytkowników, którzy weszli na stronę za pośrednictwem wyszukiwarki, także o wykorzystanych słowach kluczowych prowadzących do wyświetlenia linku serwisu Niedenthal.pl w wynikach wyszukiwania. Dane te są gromadzone wyłącznie dla potrzeb prowadzenia statystyki. Równocześnie podczas przeglądania serwisu system zapamiętuje drogę użytkownika w serwisie. Dane te wykorzystywane są jedynie w celu tworzenia statystyk najczęściej oglądanych prac. System umożliwia użytkownikowi także dodanie prac i autorów do ulubionych, w tym przypadku system zapisuje także te informacje.

III. Cel zbierania danych osobowych.

Dane osobowe użytkowników są zbierane w celu umożliwienia użytkownikom spersonalizowanego przeglądania serwisu, dostępu do cen oraz automatycznego kontaktu z Niedenthal.pl.

Adres email wpisany w formularzu zamówienia usługi/produktu będzie wykorzystany w celu wysyłki mailingu z ofertami promocyjnymi operatora serwisu, pod warunkiem że użytkownik wyraził zgodę na jego otrzymywanie.

IV. Udostępnianie danych osobowych.

Jeżeli kupujący wybierze przesyłkę towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej – operator serwisu przekaże firmie kurierskiej dane obu stron transakcji w celu umożliwienia odbioru oraz dostawy produktu. Operator serwisu przekaże firmie kurierskiej następujące dane: imię i nazwisko nadawcy/odbiorcy lub nazwę firmy, adres korespondencyjny, numer telefonu wskazany przez nadawcę/odbiorcę.

W przypadku podejrzenia złamania prawa, dane osobowe będą udostępnione odpowiednim organom państwowym a w sytuacji kontroli także upoważnionym pracownikom Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe mogą być także udostępnione podmiotom, które w imieniu operatora serwisu Niedenthal.pl podejmą działania windykacyjne.

Operator serwisu Niedenthal.pl pod żadnym pozorem nie odsprzedaje i nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim poza sytuacjami opisanymi powyżej.

V. Kontakt

Operator serwisu Niedenthal.pl będzie się kontaktował z użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, w sprawach związanych z zapytaniami o prace prezentowane w serwisie.

Użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera, operator serwisu Niedenthal.pl będzie go przesyłał za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VI. Zmiana danych.

Każdy użytkownik ma prawo zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe, przesyłając dyspozycję do operatora serwisu Niedenthal.pl e-mailem na adres: info@niedenthal.pl lub samodzielnie dokonując zmiany w panelu użytkownika dostępnym online po zalogowaniu do serwisu.

Użytkownik może w dowolnym momencie, zrezygnować z otrzymywania od operatora wiadomości email o charakterze marketingowym lub zakazać przekazywania jego danych osobowych podmiotom trzecim (firmom kurierskim), o ile zakaz nie będzie dotyczył realizowanej transakcji. Decyzję rezygnacji należy przekazać operatorowi serwisu Niedenthal.pl e-mailem lub listem tradycyjnym. Rezygnacja będzie uwzględniona przez operatora serwisu Niedenthal.pl w możliwie najkrótszym czasie od jej otrzymania.

VII. Pliki cookies.

Operator serwisu wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia logowania się do konta w Serwisie, zapisania wybranego języka oraz opracowania statystyk korzystania z Serwisu. Pliki cookies pozwalają ponadto użytkownikom na zachowanie ich parametrów nawigacyjnych w Serwisie.

VIII. Zabezpieczenie danych.

Operator serwisu Niedenthal.pl dokłada wszelkich starań do skutecznej ochrony przetwarzanych danych osobowych. Do danych osobowych przetwarzanych w systemie operatora systemu mają dostęp wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie operatora.

Operator serwisu zarejestrował zidentyfikowane zbiory danych osobowych w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

IX. Odpowiedzialność.

Operator serwisu Niedenthal.pl zobowiązuje się stosować opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności użytkownikom serwisu. Dopuszcza się zaistnienie sytuacji, w której zmianie nieznacznie ulegnie zakres zbieranych danych lub sposób ich zabezpieczenia przy zachowaniu prywatności użytkowników. Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wysuwanych wobec operatora serwisu Niedenthal.pl, o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.

W serwisie Niedenthal.pl znajdują się odnośniki i przekierowania do innych stron www, operator serwisu Niedenthal.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach.

X. Dane podmiotu zbierającego dane.

Podmiotem zbierającym dane jest operator serwisu Huncwot Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rudawska 2/2, 02-069 Warszawa.

XI. Zmiany w polityce prywatności.

Operator serwisu Niedenthal.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronie www.Niedenthal.pl/privacy-policy

Contact

487 photographs